Egenskaper:

Type:LPU 67 Thermo
Seksjonsmateriale:Galvanisert stålplate med grunnbelegg i polyester
Seksjonstykkelse:Isolert, 67 mm
Varmeisolering:1,0 W/(m2·K)*
Lydisolering:ca. 25 dB
Vindkast:Klasse 3
Tetthet luft/vann:Klasse 3**
Bredde maks:5000 mm
Høyde maks:3000 mm

Leveres med profiler og overflater:

Horisontal, profil M:Silkgrain, Decograin
Plan, profil L:Silkgrain, Decograin

* U-verdiene gjelder for monterte porter uten vinduer, i størrelsen 5000 × 2250 mm
** Inntil 70 Pa vanntrykk