Egenskaper:

Type:LPU 67 Thermo
Seksjonsmateriale:Galvanisert stålplate med grunnbelegg i polyester
Seksjonstykkelse:Isolert, 67 mm
Varmeisolering:1,0 W/(m2·K)*
Lydisolering:ca. 25 dB
Vindlast:Klasse 3****
Tetthet luft/vann:Klasse 3**/klasse 3***
Bredde maks:5000 mm
Høyde maks:3000 mm

Leveres med profiler og overflater:

Horisontal profil M:Silkgrain, Decograin (tre dekorer)
Plan profil L:Silkgrain, Decograin (tre dekorer)

* U-verdiene gjelder for monterte porter uten vinduer, i størrelsen 5000 × 2250 mm
** Gyldig for speilprofil og plan profil L (LPU 42-porter med horisontal profil S, M eller D med gangdør: klasse 2)
*** Inntil 70 Pa vanntrykk
**** Høyere vindklasser på forespørsel