God service er vårt fremste kjennetegn.
Vi har et 24-timers service nummer: 51 90 68 80.

I internkontrollforskriften kreves det årlig utført kontroll av autorisert personell. Vi anbefaler å inngå serviceavtale, som ved ny levering vil medføre forlenget driftsgaranti, opp til 3 år.

Påse at portene vedlikeholdes av en godkjent Hørmann forhandler. Dette for og opprettholde reklamasjon og produktgaranti.

Ta kontakt med oss om du ønsker en serviceavtale.

Portteknikk