Tore Ligaard AS kjøper Portteknikk i Rogaland fra Hörmann Norge

Tore Ligaard kunngjør at de har inngått en avtale med Hörmann Norge om kjøp Portteknikk i Rogaland. Portteknikk er en spesialist på salg, montasje og service av garasjeporter til privatmarkedet. Overdragelsen av virksomheten trådte i kraft 1. januar 2024.

Portteknikk vil fortsette å operere fra sin nåværende adresse i Årsvollveien 23 på Stangeland utenfor Sandnes. Tore Ligaard  vil i samarbeid med Hörmann Norge jobbe for å styrke Portteknikk sin posisjon i det lokale markedet.

Salg, montering og service av industriprodukter vil fortsatt bli håndtert av Hörmann Norge avdeling Stavanger, som forblir lokalisert på samme adresse.

Tore Ligaard er Norges største faghandel innen vinduer, dører og garasjeporter og har avdelinger i Oslo, Trondheim, Stjørdal, Namsos, Ålesund, Askim og Stavanger. Bedriften får med dette oppkjøpet to avdelinger i Stavangerregionen.

I forbindelse med avtalen uttaler Iver Ligaard, Adm. Dir. i Tore Ligaard følgende:

«Vi har stor respekt for det Portteknikk har klart å bygge opp i Rogaland. Portteknikk har lyktes med å bygge virksomheten rundt prinsipper vi selv jobber for å følge hver eneste dag. Kompetanse, kunnskapsdeling og kvalitet i alle ledd gjør at vi i dag ser Portteknikk som en av de fremste portforhandlerne i landet.

Dette strategiske partnerskapet mellom Hörmann Norge og Tore Ligaard markerer en positiv utvikling for begge selskapene, og vi ser frem til å fortsette å levere kvalitetsprodukter-, og tjenester til det norske markedet.»

Portteknikk