Egenskaper:

Type:SupraMatic P4
Bluetooth-mottaker:Integrert, kan slås av og på
Mottaker:Integrert toveis 7‑kanals mottaker BS
Sykluser per dag/time:50/10
Trekk- og skyvkraft:750 N
Maksimal kraft:1000 N
Åpningshastighet maks:25 cm/s*
Belysning:30 LED-lys
Portbredde maks:6000 mm**
Portflate maks:15 m2

* Avhengig av porttype, portbladvekt og portstørrelse
** For bredde >=5500 mm kun sammen med FS 60 portåpnerskinne