Egenskaper:

Type:SupraMatic E4
Bluetooth-mottaker:Integrert, kan slås av og på
Mottaker:Integrert toveis 7-kanals mottaker BS
Sykluser per dag/time:25/10
Trekk- og skyvkraft:650 N
Maksimal kraft:800 N
Åpningshastighet maks:25 cm/s*
Belysning:20 LED
Portbredde maks:5500 mm
Portflate maks:13,75 m2

* Avhengig av porttype, portbladvekt og portstørrelse