Egenskaper:

Type:RenoMatic
Seksjonsmateriale:Galvanisert stålplate med grunnbelegg i polyester
Seksjonstykkelse:Isolert, 42 mm
Varmeisolering:1,4 W/(m2·K)*
Lydisolering:ca. 25 dB
Vindlast:Klasse 3
Tetthet luft/vann:Klasse 3***/klasse 3**
Bredde maks:5000 mm
Høyde maks:3000 mm

Leveres med profiler og overflater:

Horisontal, profil M:Woodgrain, Decocolor
Plan, profil L:Planar, Slategrain

Se våre profiler her

* U-verdiene gjelder for monterte porter uten vinduer, i størrelsen 5000 × 2250 mm
** Inntil 70 Pa vanntrykk
*** Gyldig for Plan profil L (LPU 42-porter med Horisontal profil M: klasse 2)