Egenskaper:

Type:LPU 42 stålport
Seksjonsmateriale:Galvanisert stålplate med grunnbelegg i polyester
Seksjonstykkelse:Isolert, 42 mm
Varmeisolering:1,4 W/(m2·K)*
Lydisolering:ca. 25 dB
Vindlast:Klasse 3
Tetthet luft/vann:Klasse 3**/klasse 3***
Bredde maks:6000 mm
Høyde maks:3000 mm

Leveres med profiler og overflater:

Horisontal, profil S:Woodgrain
Horisontal, profil M:Woodgrain, Slategrain, Silkgrain, Sandgrain, Decograin
Plan, profil L:Woodgrain, Slategrain, Silkgrain, Sandgrain, Planar, Decograin, Duragrain
Horisontal, profil D:Silkgrain
Speilprofil:Woodgrain

* U-verdiene gjelder for monterte porter uten vinduer, i størrelsen 5000 × 2250 mm
** Gyldig for speilprofil og plan profil L (LPU 42-porter med horisontal profil S, M eller D med gangdør: klasse 2)
*** Inntil 70 Pa vanntrykk